نحوه توزیع کالای پزشکی :

ما دارای شبکه گسترده توزیع محصولات با تعدادی نمایندگی فعال در سراسر ایران هستیم که وظیفه ی توزیع محصولات و لوازم پزشکی را در مراکز درمانی استانهای کشور به عهده دارند که مراکز این استانها به لحاظ حجم بازار قابل مقایسه با پایتخت می باشد .

با حمایت تیم مشاوره ی بین المللی  این شرکت ، در حال گسترش فعالیت های برون مرزی و اضافه نمودن کشور های همسایه به قلمرو کاری خود در سالهای آتی می باشیم .

مشتریان ما