شرکت رهپویان سلامت آزما وارد کننده و پخش کننده انحصاری چسب مایع ایفاباند در ایران است .