ما علاقمند به شرکت در مطالعات بالینی در زمینه ی سنجش کیفیت و کارآیی لیست محصولاتمان می باشیم .
از این رو با ساپورت کردن محققین و جراحان با تهیه ی محصولات پزشکی که ممکن است در این مطالعات مورد نیاز قرار گیرد و هم چنین تقبل تمام یا قسمتی از هزینه ی چاپ این مقالات در ژورنال های معتبر خارجی مایل به کمک در این راه هستیم .

اخبار جدید